Center for Kulhydratgenkendelse og -signalering

Center for Kulhydratgenkendelse og -signalering er et "Center of Excellence" støttet finansielt af Danmarks Grundforskningsfond.

Center for Kulhydratgenkendelse og -signalering (CARB)

Centret består af en række forskningslaboratorier ved universiteter i Danmark, Holland og New Zealand.

CARB centret er tilknyttet Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet men består derudover af en række forskningslaboratorier ved universiteter i Danmark, Holland og New Zealand.

Formålet med centrets forskning er at bestemme de strukturelle egenskaber, der er bestemmende for genkendelsen af komplekse polysaccharider og ligand-receptor interaktioners betydning for forholdet mellem forskellige celler og organismer. Karakterisering af sådanne cellulære kommunikations-systemer er altafgørende for forståelsen af de faktorer, der bestemmer såvel patogenesen af mikroorganismerne som immunrespons, symbiose og den celle-til-celle signalering, der er involveret i udvikling og funktion af flercellede organismer.

Vort mål er at forstå interaktionerne mellem celler og organismer ved at undersøge betydningen af cellevægsglycaner og polysaccharider på celleoverflader. Derudover undersøges polysaccharidernes rolle som signalmolekyler i den komplekse interaktion mellem organismer. Forskningen vil have en tværfaglig tilgang til forståelsen af de biologiske genkendelses- og responsprocesser på molekylært niveau.

Centret vil foretage en integreret funktionel karakterisering af receptor-ligand mekanismer, der formidler genkendelse af overfladeeksponerede polysaccharider og efterfølgende signalopformering. Til den tværfaglige, eksperimentelle del af projektet vil der blive brugt metoder fra kemisk biologi, bioinformatik, strukturel biologi, funktionel genomics, proteomics, bioorganisk kemi og nanobioscience. Denne tværfaglige tilgang bygger på den komplementære forskningsekspertise, der findes i centrets laboratorier.

Kulhydratsignaler og ekstracellulære polysaccharider spiller en vigtig rolle i celle-til-celle kommunikationsprocesserne og er ligeledes vigtige for organisationen af flercellede organismer og udviklingen af specialiserede organer og væv. Som modelorganismer vil centret anvende zebrafisk og bælgplanten Lotus japonicus (kællingetand). Begge modelorganismer anvendes ligeledes til at studere deres interaktioner med patogene mikroorganismer som for eksempel salmonella og symbiotiske mikroorganismer som jordbundsbakterien Mesorhizobium loti.

CARB members - 26 August 2015

CARB staff and students - 26 August 2015

Click photo for enlargement

Group photos from previous years